מערכות בקרה

מערכת הבקרה נועדת לפקד על מערכת אויר דחוס עד 16 מדחסים . בקר מיועד להפעלה אוטומטית של מדחסי אויר בהתאם לדרישת אויר מפעלית בערוץ לחץ מינימלי עד 0.5 בר לצורך הקטנת צריכת החשמל של תחנת מדחסים וחיסכון רב באנרגיה .
בקר מרכזי בנוי בטכנולוגיה של מחשב תעשיתי שמיועד לעבודה בתנאי סביבה קשים עד 45 מעלות , דרגת אטימות IP54 .
הבקר מקבל מדידת לחץ ממתמר לחץ שמותקן על מיכל האגירה וממיר הקריאה בעזרת אלגוריטם ובעזרת התוכנה היחודית מפעיל צרופים של מדחסים מגדלים שווים ושונים בהתאם לדרישות האוויר במפעל תוך כדי יעילות וחיסכון מירבי באנרגיה.