HSC FRECON 45

מדחס אוויר מושתק משנה מהירות בהתאם לצריכת האוויר במפעל באיכות ואמינות גבוהים ביותר לתנאי סביבה קשים וכמובן מחלקת שירות בפריסה ארצית  עם תמיכה טכנית 24/7