HSC FRECON

מדחס בורגי משנה מהירות עם משנה /ממיר תדר

מדחס אוויר מושתק באיכות ואמינות גבוהים ביותר לתנאי סביבה קשים וכמובן מחלקת שירות בפריסה ארצית  עם תמיכה טכנית 24/7