ציוד משומש למכירה

שירות טלפוני 24/7
עומדים לרשותכם

ציוד משומש למכירה

מדחסים בורגיים משומשים במצב עבודה תקין לאחר טיפול וכולל אחריות.
מדחסים בוכנתיים משומשים במצב עבודה תקין לאחר טיפול וכולל אחריות.
מייבשי אוויר גז.
מייבשי אוויר ספיחה כימי.
מיכלים קולטי אוויר.
מחוללי חנקן /חמצן.
מסנני קו.
חלקים למדחסים מפירוק.